เข้าหัวสายสัยญาณ UTP CAT6 , CAT5E

ให้บริการเข้าหัวสายสัยญาณ UTP CAT6 , CAT5E

UTP (UNSHIELD TWISTED PAIR) คือ สายตีเกลียวที่ไม่มีตัวป้องกัน

UTP CABLE ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์คือ UTP CAT5, UTP CAT5e CABLE, UTP CAT6 CABLE ซึ่งขีดความสามารถในการใช้งานก็จะแตกต่างกัน

- 1. UTP CAT5 คือสายทองแดงตีเลียวที่ใช้ในระบบ LAN ที่มีความเร็วปานกลาง MAXIMUM ของ SPEED อยู่ที่ 10 - 100Mbps
- 2. UTP CAT5e CABLE คือสายทองแดงตีเกลี่ยวที่นำมาใช้ในระบบ LAN ที่มีความเร็วสูง MAXIMUM ของ SPEED อยู่ที่ 100- 1000 Gbps
- 3.UTP CAT6 CABLE คือสายทองแดงตีเกลียวที่นำมาใช้ในระบบ LAN ที่มี MAXIMUM ของ SPEED อยู่ที่ 1 Gbps BANWIDTH อยู่ที่ 250MHz


Other Services